نویسنده = یادگار کریمی
مروری بر روشهای اندازه‌گیری فهم متقابل بین گویش‌های کردی جنوبی و میانی در دو پژوهش

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 117-136

منیژه میرمکری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ یادگار کریمی