نویسنده = وحید غلامی
بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی‌کس: رویکردی شناختی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 133-151

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


مروری بر روشهای اندازه‌گیری فهم متقابل بین گویش‌های کردی جنوبی و میانی در دو پژوهش

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 117-136

منیژه میرمکری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ یادگار کریمی


کلان‌استعارة شناختی آزادی در اشعار شیرکو بیکه‌س

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 95-113

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده