کلیدواژه‌ها = باورهای عامیانه
نگاهی به بازتاب باورداشت‌های عامیانه در سفرنامه ناصرخسرو

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 86-110

شهناز ولی‌پور هفشجانی؛ امیرحسین سعیدی پور