کلیدواژه‌ها = وحشی بافقی
تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 64-83

آیت شوکتی؛ علیرضا تایوغ