کلیدواژه‌ها = تشبیه
تشبیه در شعر غلامرضا بروسان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 79-107

10.22034/caat.2024.193932

محمد صبری؛ سیدمهدی رحیمی


بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 92-105

زهرا دهقانی


تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 64-83

آیت شوکتی؛ علیرضا تایوغ