فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
تأثیرپذیری اقبال لاهوری از مولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل
تأثیرپذیری اقبال لاهوری از مولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل

سیدعلی کرامتی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 4-24

چکیده
  بین اشعار مولوی و اقبال لاهوری شباهت‎های فراوانی وجود دارد که این دو شاعر بزرگ را به هم نزدیک کرده‌است. سئوال اصلی پژوهش آن است که اقبال و مولوی چه هدفی را در شعر می‎جسته‎اند و چه عواملی سبب پیوند ...  بیشتر
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری

ابوالفضل غنی زاده

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 25-35

چکیده
  یک ژانر هنری، در وجود خود پیامی، به‌صورت نوشته و نانوشته، ارائه می‌دهد. معماری ظاهری کلام، پیامی سطحی، بر اساس ذائقه‌ی اخلاقی و ذهنی مخاطب به وجود می‌آورد و معنا کاوی سلول‌های پنهان اثر (نانوشته‌ها) ...  بیشتر
بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت
بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت

حسین رسول زاده؛ حجت بوداقی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 36-58

چکیده
  «منظومة مهرة سرخ یکی از بلندترین منظومه­های روایی در ادبیات معاصر است که کسرایی با استفاده از شیوة روایی و اسطوره­ای به بازآفرینی داستان رستم و سهراب می­پردازد. از آنجایی که این منظومه خط سیر ...  بیشتر
شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت وشیوه های آن در منظومه ویس و رامین
شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت وشیوه های آن در منظومه ویس و رامین

علی محمد رضائی هفتادر

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 59-89

چکیده
    مساله اصلی در این مقاله بررسی شیوه‌های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است. بدین منظور ابتدا کلیه تصاویراستخراج وسپس از نظر محتوا و مضمون موردبحث وبررسی قرارگرفته ...  بیشتر
جلوه‌‌های مدارا و خشونت در پنج‌گنج نظامی گنجه‌‌ای‌
جلوه‌‌های مدارا و خشونت در پنج‌گنج نظامی گنجه‌‌ای‌

سعید کریمی قره‌بابا

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 90-111

چکیده
  این تحقیق که با روش تحلیل محتوا انجام‌گرفته‌است قصد دارد تا نمودهای خشونت و مدارا را در خمسه نظامی برشمارد و سپس آنها را مورد بررسی قرار دهد. مطالعه خمسه از این نظرگاه نشان می‌دهد که نظامی به صورت مستقیم ...  بیشتر
رابطه شاهان اشکانی با پهلوانان دوره کیانی
رابطه شاهان اشکانی با پهلوانان دوره کیانی

مصطفی سعادت

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 112-123

چکیده
  برخی پژوهشگران معتقدند که گروهی از پهلوانان کیانی شاهان (یا شاهزادگان) اشکانی هستند که در کسوت پهلوانان کیانی به داستان‏های ملی راه یافته‏اند. هدف عمده نوشته‏ی حاضر اینست که آیا واقعا برخی از اشکانیان ...  بیشتر
رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح‌النّجات
رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح‌النّجات

ریحانه صادقی؛ عبّاس محمّدیان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 124-141

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رویکردهای قرآنی احمد جام نامقی(440-536) در تعلیم و تربیت با توجه به کتاب مفتاح‌النّجات اختصاص دارد. این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی در پی آن است تا با نگاهی تازه به معرفی جنبۀ دیگر این ...  بیشتر
بررسی فرایندهای فعل در سوانح العشاق احمد غزّالی و عبهرالعاشقین روزبهان بقلی
بررسی فرایندهای فعل در سوانح العشاق احمد غزّالی و عبهرالعاشقین روزبهان بقلی

آزاده شریفی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 142-163

چکیده
  سوانح­ العشاق احمد غزّالی (م 520) سلسله جنبان رسایل مستقلی است که به زبان فارسی درباره «عشق» نوشته شده­اند. احمد غزّالی در این اثر، مفهوم عشق را فراتر از حدود زمینی و آسمانی بازتعریف کرده، گفتمانی ...  بیشتر