فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی تطبیقی کارکرد رنگ‌ها در داستان‌های «ویس و رامین» و «ترستان و ایزوت»
بررسی تطبیقی کارکرد رنگ‌ها در داستان‌های «ویس و رامین» و «ترستان و ایزوت»

علی محمد رضائی هفتادر

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 4-24

چکیده
  پس‌ازآنکه در دهه­های اخیر، شماری از روان­شناسان به حضور برجستۀ رنگ­ها در زندگی نوع بشر توجّه کردند، استفادۀ هدفمند از این عنصر در ادبیات فزونی گرفت. البتّه، به دلیل حضور اثرگذار رنگ در زندگی روزمرۀ ...  بیشتر
تأملی در محتوای شعر دفاع مقدس
تأملی در محتوای شعر دفاع مقدس

یوسف کرمی چمه

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 25-44

چکیده
  «محتوا یا مفهوم» یکی از دو بال آثار ادبی است که اهمیت آن کمتر از «فرم یا قالب» نیست و بررسی آن، یکی از راه­های شناخت شعر یک شاعر یا دوره است. در این پژوهش با نگرشی کلی و همه‌جانبه، محتوای شعر ...  بیشتر