فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان
بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 4-22

چکیده
  الیاده معتقد است یکی از بن‌مایه‌های اصلی حماسه‌ها، سفرهای آیینی پهلوانان است. از سوی دیگر ایران یکی از تأثیرگذارترین جوامع در آیین‌های شمنی به شمار می‌رود و نمودهای شمنی در حماسه‌های ایرانی بسیار ...  بیشتر
تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه
تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه

خدابخش اسداللهی؛ علیرضا کاظمی ها

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 22-41

چکیده
  در بین متون کهن ادبیات فارسی، شواهدی از رسوخ و نفوذ اساطیر کهن ملل می توان یافت که حاکی از تأثر نویسنده یا شاعر اثر از آن اساطیر است. آنگاه که اقوال نویسنده در متن از دیدگاه اسطوره شناختی مورد بررسی قرار ...  بیشتر
اسم‌های خاص «باد» در مثنوی معنوی
اسم‌های خاص «باد» در مثنوی معنوی

فرشاد اسکندری شرفی؛ حسین صحراگرد

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 42-65

چکیده
  مثنوی معنوی به‌عنوان برجسته‌ترین منظومۀ عرفانی ادب پارسی و یکی از آثار شاخص دورۀ سبک عراقی، واژگان عربی فراوان دارد. بسامد بالای لغات تازی در این اثر به‌گونه‌ای است که باید آن را از مختصات سبکی و مؤلفه‌های ...  بیشتر
مقایسه ساختاری حکایات مشترک حدیقه سنایی و مثنوی مولوی
مقایسه ساختاری حکایات مشترک حدیقه سنایی و مثنوی مولوی

سپیده پرتوی؛ مهدی کارگر

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 66-95

چکیده
  سنایی و مولوی دو تن از شاعران بزرگ ادب فارسی می باشند که آثار عرفانی سترگی در ادبیات فارسی پدید آورده اند. سنایی شاعر و عارف قرن ششم، بزرگ ترین قصیده سرای ادب فارسی می باشد که از پایه گذاران ادبیات منظوم ...  بیشتر
تحلیل کمّی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی
تحلیل کمّی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی

جلال یوسفی عنایت؛ علی حسین احتشامی؛ محمدرضا فریدونی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 96-125

چکیده
  از دیدگاه مسلمانان پس از قرآن کریم، احادیث معصومین(ع) مهم­ترین میراث دین مبین اسلام است. این گنجینه گران­بها مورد توجه نحله­های مختلف اسلامی از جمله عارفان مسلمان است. اهل عرفان در پرداختن به حدیث، ...  بیشتر