داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مصطفی آرزومند لیالکل زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه فرهنگیان گیلان. واحد برادران. پردیس امام علی(ع).
فتح الله آسترکی نقد متون دانشگاه خوارزمی
محمد حسن ارجمندی فر زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
خدابخش اسداللهی زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود اسکندری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
علی اکبر افراسیاب پور زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
آرش امرایی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
علی بازوند زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
ولی بهاروند تحلیل متون گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا جمشیدی زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ پژوهشگر مستقل
هیوا حسن پور تحلیل متون استادیار دانشگاه کردستان
سید احمد حسینی کازرونی
سید احمد حسینی کازرونی زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر
حسن حیدرزاده سردرود زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
اکبر حیدریان زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
نصرت اله خاکیان زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
ابراهیم دانش زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
نفیسه رئیسی مبارکه تحلیل متون استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران
دکتر مصطفی رسالت پناهی زبان و ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
نوشاد رضائی زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه رنجبر زبان و ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی ، مدرس دانشگاه
میثم زارع زبان و ادبیات فارسی شیراز
محمداکبر سپاهی زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر
حسین سلطانی قدیم زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خومینی
اسماعیل صادقی
رامین صادقی نژاد زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
حامد صافی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرشهر، ایران.
حامد صافی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرشهر، ایران.
سهیلا صلاحی مقدم زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه الزهرا
قدرت ضرونی تحلیل متون، زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا ضیا زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
هادی طیطه زبان و ادبیات فارسی هادی طیطه، دانشجوی دکترای ادبیات غنایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
بیژن ظهیری ناو زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
محمد نور عالم زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگلادش
فاضل عباس زاده زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران
نیلوفرسادات عبدالهی
دکتر نسرین علی اکبری
مجید فرحانی زاده زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی کدخدای طراحی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور
یوسف کرمی چمه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات، دانشگاه علوم انتظامی امین
علی اکبر کمالی نهاد زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه آموزشی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
مجتبی گلی زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
الهام گنج کریمی زبان و ادبیات فارسی دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رامین محرمی زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حمزه محمدی ده چشمه زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران
ندا مراد تحلیل متون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
سید حسین مرعشی تحلیل متون دانشگاه شیراز
ندا نبی زاده اردبیلی زبان و ادبیات فارسی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
احمدرضا نظری چروده زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
پروانه والامهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
شهناز ولی‌پور هفشجانی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان
ندا یانس زبان و ادبیات فارسی پسادکتری دانشگاه سراسری رازی