بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه.سبزوار ،سبزوار ایران.

2 Assistant Professor of Islamic Azad University,Sabzevar Branch.sabzevar, Iran

چکیده

ادبیات پایداری، معمولا به آثاری اطلاق می شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی،نبود آزادی­های فردی و اجتماعی،غصب قدرت و سرزمین و سرمایه­های ملی،قانون­ستیزی و قانون­گریزی و غیره شکل می­گیرند.زبان این گونه­ی ادبی، صریح و شیوه­ی ظهورش باتوجه به شرایط هر دوره­ی تاریخی،متنوع و متفاوت است.ادبیات پایداری، مختص سرزمین خاصی نیست و درهنگام نبرد، شاعرانی که احساسات قوی­تری دارند، به سرودن اشعاری با این مضامین می­پردازند.فرخی یزدی، از شاعران و گویندگان عصر مشروطه­ی ایران و پابلو نرودا از شیلی،به عنوان دو  شاعر مطرح در زمینه­ی ادبیات پایداری و مقاومت می­باشند. اینان، همدوش با دیگر مردم، سلاح قلم را علیه دشمن بر دوش گرفته، عمیق­ترین احساسات و عواطف خود را در زمینه­ی استقلال ملت و حریّت مردم و ممکلت خود بیان کرده­اند. اینان هرکدام، زبانِ زمان خود بوده و با سروده­هایشان، آزادی و عشق به وطن را فریاد زده­اند.آنچه دراین جستار بدان پرداخته شده، بررسی جلوه­های مضامین مقاومت، استبدادستیزی و به­طورکلی مقوله­های ادبیات پایداری در اشعار فرخی یزدی و نرودا می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the themes of resistance and colonialism in the poems of Farrokhi Yazdi and Pabblonruda

نویسندگان [English]

  • Maryam Kianifar 1
  • Saeid Rozbehani 2
1 PhD in Persian Language and Literature Sabzevar, Iran
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار . سبزوار ، ایران
چکیده [English]

are influenced by conditions such as repression and domestic tyranny, the absence of individual and social freedoms, the usurpation of power and land, and national, legal, and legal assets, and so on. The language of this literary, explicit form and manner of appearance is diverse and different according to the circumstances of each historical period. Sustainability is not specific to a particular land, and during the battle, poets who have more powerful feelings, to compose poems With these themes, some Yazdi, poets of the constitutional era of Persia and Pablo Neruda of Chile, as two poets in the field of Sustainability Literature And resistance. They, together with other people, have taken the pen weapon against the enemy, expressed their deepest feelings and emotions in the context of the independence of the nation and the plight of the people and their constituencies. Each of them, the tongue of their time, shouted with their poems, freedom and love to the homeland. What is covered in this essay is the study of the effects of the themes of resistance, autocracy and, in general, the categories of perseverance literature in poetry Farrokhi Yazdi and Neruda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Stability Matters
  • Farrokhi Yazdi
  • Pablo Neruda
آذر،امیر اسماعیل(1387)؛ادبیات ایران در ادبیات جهان،تهران:سخن.##
آذری شهرضایی،رضا(1381)؛فرخی یزدی سرانجام یک رویای سیاسی،تهران:شیرازه.##
حسینی کازرونی،سیداحمد(1378)؛دیوان فرخی یزدی،تهران:ارمغان.##
سپانلو،محمدعلی(1375)؛شهرشعرفرخی،تهران:علم.##
شفیعی کدکنی،محمدرضا(1378)؛ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگارما،ترجمه­ی حجت الله اصیلی،تهران:نی. ##
غنیمی، هلالمحمد(1373)؛ادبیات تطبیقی،ترجمه­ی مرتضی شیرازی،تهران:امیرکبیر. ##
فراری، آمریکو(1382)؛شاعران بزرگ آمریکای لاتین،ترجمه­ی قاسم صنعوی،تهران:یکتا. ##
فرخی یزدی، محمد ( 1389)؛ دیوان،به اهتمام حسین مکی،تهران:امیرکبیر.##
فرخی یزدی، محمد (1366)؛ دیوان اشعار، به کوشش حسین مکی، تهران: امیرکبیر.##
کفافی،محمد عبدالسلام(1382)؛ادبیات تطبیقی،ترجمه­ی سید حسین سیدی،مشهد: آستان قدس رضوی. ##
گیبرت، ریتا(1367ش)؛ هفت صدا،ترجمه­ی نازی عظیما، تهران: آگاه.##
نرودا، پابلو(1364)؛انگیزه­ی نیکسون­کشی و جشن انقلاب شیلی،ترجمه­ی فرامرز سلیمانی، احمدکریمی حکاک، تهران:چشمه.##
نرودا،پابلو(بی­تا)؛ مجموعه چهارمجموعه،ترجمه­ی فرهاد غبرایی،تهران: نیلوفر.##