کلیدواژه‌ها = «توصیف»
گونه های توصیف کودکان در رمان شوهر آهو خانم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 108-135

10.22034/caat.2024.191886

محتشم محمدی؛ شهناز باصری