اهداف و چشم انداز

  • هداف و چشم اندازها

فصل‎نامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندفارسی سابق سابق) به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ ایرانی- اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران زبان و ادبیات فارسی را  منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

اولین شماره این فصلنامه در زمستان 1397 منتشر شد و به حول و قوه الهی و همکاری ادبیات شناسان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی تا کنون (پاییز 1400) 11 شماره آن منتشر شده است . از این پس نیز آماده انتشار مقالات مرتبط است.

نشریه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون به منظور گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهشهای علمی و نشر نتایج پژوهش های بدیع و ارزشمند، آماده دریافت مقالات در زمینه های زیر است.

بررسی و تحلیل زیبایی شناسی متون 

نقد زیبایی شناسانه متون 

تحلیل متون