اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 89
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 8

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 75
تعداد مشاهده مقاله 6623
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6249
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 54 %