فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 57
تعداد پذیرش 29
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 14
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 2719
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 75 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 83 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 51 %