درباره نشریه

  • درباره ما

فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شنلسی متون، مجله ای است با داواوری دوسوکور با محوریت زبان و ادبیات فارسی ،از جمله شعر و نثر کلاسیک و معاصر، در پهنه جغرافیایی گسترده تر از ایران. هدف این مجله بررسی جوانب مختلف متون مرتبط بازبان و ادبیلت فارسی به عنوان یک زبان فرهنگی و ادبی است که در مناطقیاز جنوب غرب آسیا، آسیای میانه ، بخشهای از کشورهای هند ، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان ، قفقاز و بخش های از جنوب شرق آسیا است.هدف این نشریه تلاش در جهت ارتباط بینالمللی بین محققان، استادان، دانشجویان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی است؛ در حقیقت این مجله تریبونی برای بیان آراء و اندیشه های محققان و پژوهشگران است. ناشر این مجله انجمن علمی قند پارسی است. از جمله موضوعات مورد پذیرش در این فصلنامه میتوان به این موارد اشاره کرد :

نقد کتاب های تازه منتشر شده در مورد شرح و تحلیل متون .(با اولویت پذیرش)

تحلیل متون نظم فارسی 

تحلیل متون نثر فارسی 

تبیین زیبایی های متون نظم و نثر 

شرح دشواری های متون 

تلاش در جهت تصحیح اشعار 

 

 

اعلام وضعیت دسترسی به مقالات  

 

 این یک ژورنال با دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام محتوا به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه او در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات هستند، یا از آنها برای هر هدف قانونی دیگری بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده استفاده کنند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز است.

مجله «نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون» (CAAT) از اولین انتشار خود هر شش ماه یکبار به طور منظم منتشر می شود. مجله «نقد، تحلیل و زیبایی‌شناسی متون» (CAAT) یک مجله با دسترسی آزاد است و نسخه الکترونیکی مقاله منتشر شده در وب‌سایت مجله در دسترس عموم قرار دارد.