فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران .(

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که رهبر معظّم انقلاب اسلامی، نخستین بار، در شهریور ماه 1389 برای مقابله با هجمه‌های اقتصادی دشمنان مطرح کردند. بر اساس سخنان ایشان، اقتصاد مقاومتی بدین معناست که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب کمتری ببیند. اقتصاد مقاومتی ویژگی‌ها، الزامات و راه‌کارهای گوناگونی دارد. در پژوهش حاضر سعی شده‌است که این ویژگی‌ها و راه‌کارها در شعر اقبال لاهوری واکاوی شود. بر اساس این بررسی، اقبال لاهوری سه عامل را در ایجاد مشکلات اقتصادی کشورها مؤثّر می‌داند:1-عدم خودباوری2-وابستگی به غرب3-دسیسه‌های غرب. او برای حلّ این مشکلات و پیروزی بر عوامل، راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند؛ از جمله تلاش برای رسیدن به امّت واحدۀ اسلامی، رسیدن به خودباوری، کاهش وابستگی به غرب از طریق تکیه بر توان داخلی و مبارزه با خام‌فروشی. نظرات اقبال در این زمینه به درون‌زا و برون‌نگر بودن اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از کالای داخلی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Solutions of Resistance Economics in Iqbal Lahuri Poetry

نویسندگان [English]

  • Hamed Safi 1
  • Mohammad Chakoshian 2

1 Assistant Professor Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology.Khoramshahr Iran.

2 Graduated from ph.D of management , Lorestan university.Khorramabad ,Iran

چکیده [English]

The resistance economy is a term that the Supreme Leader of the Islamic Revolution first introduced in September 2010 to counter the economic sanctions of enemies. According to his words, the resistance economy means that the economic conditions of the country are adjusted in such a way that they will be less vulnerable to economic impacts. Resistance Economics has different characteristics and requirements. In this research, it has been tried to analyze these features and strategies in the poetry of Iqbal lahori. According to this study, Iqbal Poliris has been instrumental in creating three countries' economic problems: 1-Non-self-confidence 2-Dependence on the West 3-Western conspiracies. He proposes solutions to solve these problems and to win the factors. Including attempts to reach the Islamic Ummah, achieve self-confidence, reduce dependence on the West by relying on domestic power and fighting crude sales. Iqbal's views on the subject are endogenous and an extension of the strength of the economy, the pattern of consumption patterns and the protection of domestic Malay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Iqbal Lahouri
  • Poetry
  • National Product
احمدبت، بشیر (1389). اسلام ناب محمّدی در اندیشۀ امام خمینی و اقبال لاهوری. طلوع، سال هشتم، شمارۀ 31، صص 136-97.
احمددار، ریاض (1386). دین و نظام سیاسی-اجتماعی از منظر محمّد اقبال لاهوری و استاد مرتضی مطهّری. طلوع، سال ششم، شمارۀ 21، صص 92-62.
اقبال، محمّد (1389). کلّیّات. چاپ سوم، تهران: نشر الهام.
امیری خراسانی  و احسانی (2393). مؤلّفه‌های پایداری در اشعار فارسی علّامه اقبال لاهوری. نشریۀ ادبیات پایداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگله شهید باهنر کرمان، سال ششم، شمارۀ 19، صص 24-1.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور، 16/6/1389
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 2/6/1391
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در جلسۀ تبیین سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی، 20/ 12/ 1392
 بیانات رهبر انقلاب اسلامی در  دیدار با مردم آذربایجان، 29/11/1393
پرچمی، داود و جلالی، فاطمه (1398). بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال، فصلنامه سیاست‌های راهبری و کلان، دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صص 164-185
حسین‌بر، ابراهیم (1389). عصر نوین در پرتو اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری. مطالعات اسلامی، سال یازدهم، شمارۀ 43-42، صص 47-43
خامنه‌ای، سیدعلی (1397). اقبال لاهوری،متفکر و مصلح انقلابی. تهران: نشر صهبا
رادفر، ابوالقاسم (1369). گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
رادفر، ابوالقاسم (189) جایگاه اقبال لاهوری در حوزه ادبیات تطبیقی و تاثر او از شاعران فارسی زبان تا عصر حافظ." ادبیات تطبیقی (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) 1.3 (1389): 117-133.
سعیدی‌پور، عبّاس (1389). غرب‌شناسی محمّد اقبال لاهوری. مجلۀ بازتاب اندیشه، شمارۀ 28، صص 103-93.
سیفلو، سجّاد (1393). مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی. معرفت اسلامی، سال پنجم، شمار/ل دوم، پیاپی 10، صص 173-151.
شیرزاد، امیر (1387). مروری بر اندیشۀ اقبال لاهوری و اتّحاد جهان اسلام. اندیشۀ تقریب، سال پنجم، شمارۀ هفتم، صص 54-33.
شفیعی‌کدکنی، محمّدرضا (1352). تلقّی قدما از وطن. کتاب الفبا، دورۀ 1، شمارۀ 3، صص 27-21.
عبّاسی، ولی‌اللّه (1387). احیای دینی از دیدگاه استاد شهید مطهری و اقبال لاهوری. طلوع، سال هفتم، شمارۀ 25، صص 32-15.
فشاری، مجید و پورغفّار (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران. مجلۀ اقتصادی، شماره‌های 5 و 6 ، صص 40-29.
کلاهدوزها، پرستو و عابدیها (1394). بررسی نظریۀ رنسانس اسلامی در نفکّرات اقبال لاهوری، جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شمارۀ دوم، صص 88-69.
مجدالدین، اکبر (1383). مسائل عمدۀ کشورهای شرقی در اشعار فارسی اقبال لاهوری، پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارۀ 36-35، صص 230-211.
میر، محمّد (1388). خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری. فصلنامۀ مطالعات شبه قارۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اوّل، شمارۀ اوّل، صص 180-159.
میلانی، جمیل (1394). اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملّی فرصت‌ها و چالش‌های تحقّق آن، مجلۀ اقتصادی، شماره‌های 7 و 8، صص 22-5.
یزدان‌منش، وفا و بیات (1383). زن از دیدگاه علّامه اقبال لاهوری. پژوهش‌ زبان‌های خارجی، شمارۀ 22، صصص 102-83 .