کتابشناسی لالایی‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد.یزد، ایران .(

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران .

10.52547/qap.31775.4.3.87

چکیده

لالایی ها از نظر نوع ادبی زیر مجموعه ادبیات شفاهی و فرهنگ عامّه است و از دیگر سو چون عموماً مخاطب آن‌ها کودکان هستند با ادبیات کودک نیز ارتباط پیدا می‌کند. ویژگی اصلی لالایی‌ها این است که در ادبیات همه سرزمین‌ها و فرهنگ‌ها وجود دارد. از این لحاظ موضوع مناسبی در پژوهش های ادبیات تطبیقی است و برای کشف روابط بین ملل گوناگون مفید است. البته کارکرد لالایی‌ها در پژوهش‌های ادبی گسترۀ مطلوبی دارد از یک‌سو درزمینۀ مطالعات زبان‌شناسی، لهجه‌شناسی و واژه‌شناسی مفید است و از سوی دیگر در پژوهش‌های جامعه‌شناسی و فرهنگ مردم و شناخت وضع معیشت آن‌ها کارآمد است. چون سرایندگان اصلی لالایی‌ها مادران بودند می‌توان لالایی را بستر مناسبی دانست تا از طریق آن ­ها اندیشه‌های فروخورده زنان ایرانی را بازشناخت و بر اساس آن وضعیت زنان و ساختار پنهان خانواده ایرانی شناخته شده و از طریق آن یکی از مهم‌ترین کارکردهای لالایی یعنی شناخت ارزش‌های تربیتی در جامعه ایرانی امکان­پذیرخواهد شد زیرا با مطالعۀ مختصر در لالایی ها می‌توان به وجود چنین آموزه‌های پی برد.  در این مقاله کوشش بر این است که کتابشناسی لالایی­های ایرانی ارائه شود. کتابشناسی حاضر شامل 347 کتاب، مقاله و پایان­نامه در این موضوع است. در دسترس بودن چنین فهرستی می­تواند در سازمان­دهی، تدوین و تحلیل لالایی­های ایرانی از منظرهای گوناگون چون زبانشناسی، ادبیات، جامعه­شناسی، روانشناسی و حوزه­های تربیتی یاری­رسان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bibliography of Iranian lullabies

نویسندگان [English]

  • Nafise Raisi Mobarake 1
  • Shokofeh Jaleh 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Dept, University of Yazd. Yazd , Iran
2
چکیده [English]

Lullabies are a subset of oral literature and popular culture in terms of literary type, and on the other hand, they are also related to children's literature because they are generally addressed to children. The main feature of lullabies is that they exist in the literature of all lands and cultures. In this sense, it is a good topic in comparative literature research and is useful for discovering relationships between different nations. Of course, the function of lullabies in literary research has a favorable range. On the one hand, it is useful in the field of linguistics, dialectology and lexicography studies, and on the other hand, it is effective in sociological and cultural research and understanding their livelihood. Because the main poets of lullabies were mothers, lullabies can be considered as a suitable platform to recognize the subdued ideas of Iranian women, based on which the status of women and the hidden structure of the Iranian family are known, and through it one of the most important functions of lullabies is recognizing educational values. It will be possible in Iranian society because a brief study of lullabies can reveal the existence of such teachings. In this article, an attempt is made to present the bibliography of Iranian lullabies. The present bibliography includes 347 books, articles and dissertations on this subject. The availability of such a list can be helpful in organizing, compiling and analyzing Iranian lullabies from various perspectives such as linguistics, literature, sociology, psychology and educational fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Lullabies
  • Folk Literature
  • Bibliography