بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ«داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرّس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور،چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

عبدالحسین وجدانی یکی از نویسندگان برجستۀ ایران، در داستان­هایش بـه تحـوّلات سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی انسان معاصر نظر دارد. در آثارِ وی به­راحتی مـی­تـوان نمودهـای فراوانـی از فرهنـگ، هویّت، اخلاق، مردم­داری، مذهب و ... را که مطابق با سِرِشتِ مردم ایران­زمین اسـت، مشـاهده کرد. داستانِ «خسرو» سومین داستان از مجموعه داستان «عموغلام» تنها مجموعۀ داستانی وجدانی است. این داستان از زبان اوّل شخص نقل می­شود، امّا شخصیّتِ راوی در مقابل شخصیّت اصلیِ داستان یعنی خسرو، رنگ می­بازد. راوی که در دوران تحصیلات ابتدایی با خسرو هم­کلاس بوده، روزی او را در خیابان می­بیند؛ «شیرۀ تریاک، آن شیرِ بی­باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود.» آن­گاه خاطرات دورانِ جوانی او را بازگو می­کند و در لَفافۀ داستان، درون­مایۀ این اثر را که طرحِ یکی از مشکلات فرهنگی - اجتماعی عصرِ ما و آثار مخرّب و زیان­بارِ اعتیاد است، به میان می­آورد و در پایان توصیه می­کند که از همنشینِ بد باید دوری کرد. از آن­جا که داستان، منعکس­کنندۀ مسائل مهمّ اجتماعی در هر دوره و زمان است، این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل محتوا «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار داده و با بررسی ساختارِ این اثر، ویژگی­ها و ظرافت­های زبانیِ آن و نیز شگردهایِ خاصّ نویسنده برای اَدایِ مقصودِ خود را بیان کرده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که وجدانی با استفاده از ظرفیّت­های ادبی و شگردهای زبانی مانند تشبیه، کنایه، طنز، اصطلاحات عامیانه  و ... توانسته است خوانندۀ داستان را با خود همراه و پیام نهایی (تأثیرِ همنشینِ بَد) را به او اِلقا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of structural features and linguistic techniques "Khosrow's Story" by Abdolhossein Vojdani

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Mohammadi Dahcheshmeh 1
  • Farzad Mohammadi 2
1 Lecturer of Payam Noor University Branch ، Shahrekord ، Iran .
2 Ph.D. Student of Islamic Azad University of Shahrekord ، Shahrekord Iran
چکیده [English]

Abdolhossein Vojdani,one of Iran's most prominent writers,views his contemporary political,cultural and social developments in his stories.In his works,it is easy to see the many manifestations of culture,identity, morality,peoples,religion,which is in line with the nature of the people of Iran.The story of"Khosrow The third story from the collection of the story of"Amugholam"is the only collection of the story of Vojdani.This story is narrated from the first person,but the character of the narrator is colored against the main character of the story,Khosrow.The narrator,who had also been in class at the elementary level with Khosrow,once sees him on the street;"The opium drink had made that fearless milk a terrible skeleton" Then he recounts his youthful memories And in the story of the story,it brings in the theme of this work,which is one of the socio-cultural problems of our time and the harmful and harmful effects of addiction And at the end,he recommends that the bad guy should be avoided.Since the story reflects important social issues in each period and time, this research has been analyzed and criticized by descriptive and content analysis methodology,"Khosrow's Story"by Abdolhossein Vojdani And by examining the social structure of this work, its linguistic features and delicacies,as well as the author's particular writings for his purpose.The results of the research show that Vojdani,using literary capacities and linguistic techniques such as simile, poetry, satire, slang expressions, has been able to accompany the reader of the story with him and the final message (the effect of a bad companion).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Story
  • School Literature
  • Khosrow Story
  • Structural Features
  • Language Tricks