فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
همانندی اندیشه‌های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی
همانندی اندیشه‌های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی

قهرمان شیری؛ فاطمه هوشمندی یاور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 4-32

چکیده
  صدر الادبای اصفهانی یک نویسنده­ی شریعت­گرا (مشروعه خواه) در دوره­ی مشروطه است که نزدیک به نیم قرن پیش از جلال آل احمد، در تحلیل­های داستانی خود، استنباط­ها و استدلال­ها و راه­حل­هایی رامطرح ...  بیشتر
نقد و بررسی برخی از حکایت‌های بازنویسی شده عطار برای نوجوانان
نقد و بررسی برخی از حکایت‌های بازنویسی شده عطار برای نوجوانان

دکتر سجاد نجفی بهزادی؛ معصومه مهری قهفرخی؛ زیبا علیخانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 33-54

چکیده
  متون عرفانی مفاهیم و پیام­های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان در بر دارند. بازنویسی خلاق این متون می تواند کودکان و نوجوانان را با مطالب مهم عرفانی آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برخی از حکایات ...  بیشتر
«مردی در قفس»عصاره‌ی ناتورالیسم چوبک
«مردی در قفس»عصاره‌ی ناتورالیسم چوبک

ندا نبی زاده اردبیلی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 55-72

چکیده
  ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه­ای نو  به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان­آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه ...  بیشتر
تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل
تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل

فاطمه شیخ باقر مهاجر؛ علی صباغی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 72-88

چکیده
  ناصرخسرو ازجمله شاعرانی است که به سبب نگاه ویژه و ایدئولوژی متفاوتش همواره مورد توجه دوستداران شعر کلاسیک فارسی بوده است. نگارندگان بر این باور هستند که آشنایی با نگرش ناصرخسرو و شناخت جهان شعری او از ...  بیشتر
عناصر بینامتنی و سیلان ذهن در آثار محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس
عناصر بینامتنی و سیلان ذهن در آثار محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس

مریم غفاری جاهد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 89-116

چکیده
  جریان مدرنیسم در ایران پدیده‌ای تازه است که مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته و با الگوپذیری از ادبیات غرب، آثاری پدید آورده‌اند که در مواردی موفق بوده‌است. با توجه به این که مدرنیسم هنوز در ادبیات ...  بیشتر
بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ«داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی
بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ«داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی

حمزه محمدی ده چشمه؛ فرزاد محمدی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 116-133

چکیده
  عبدالحسین وجدانی یکی از نویسندگان برجستۀ ایران، در داستان­هایش بـه تحـوّلات سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی انسان معاصر نظر دارد. در آثارِ وی به­راحتی مـی­تـوان نمودهـای فراوانـی از فرهنـگ، هویّت، ...  بیشتر
بررسی تعالیم اخلاقی و آموزه‌های تربیتی در مثنوی سلسله‌الذهب جامی
بررسی تعالیم اخلاقی و آموزه‌های تربیتی در مثنوی سلسله‌الذهب جامی

برات محمدی؛ مریم حداد خانشان

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 134-153

چکیده
   عبدالرحمان جامی از شاعران پرکار قرن نهم هجری است که پیرو شاعران پیشین، در ادب تعلیمی، عرفانی و غنایی شعر سروده است. در این مقاله، مثنوی سلسله­الذهب وی به لحاظ دارا بودن مباحث تعلیمی و آموزه­های ...  بیشتر
سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی
سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی

یعقوب نوروزی؛ جواد خلیلی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 153-175

چکیده
  آشنایی عمیق و همه جانبه شفیعی کدکنی با ادب فارسی و تحقیق و تفحّص مستمر در متون و دیوان‌های شعری فارسی، سبب شده که نشانه های بارزی از تأثیر سنّت در شعر او دیده شود. این تأثیر در ابعاد ژرف ساختی و روساختی ...  بیشتر