شاخصه‌های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب‌نامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بانوگشسب‌نامه منظومه‌ای حماسی است که موضوع آن شرح زندگی و دلاوری‌های بانوگشسب، دختر رستم است و تنها حماسه ملی ایران است که پهلوان بانویی قهرمان حماسه است. در پژوهش‌های علمی، تعیین ارزش واقعی یک اثر، تا حدود زیادی منوط به مطالعات سبک‌شناسی است؛ بنابراین سبک منظومه‌های حماسی همواره مورد توجه پژوهشگران ادبیات فارسی بوده است و در پژوهش‌های بسیاری به حماسه و به‌ویژه‌ حماسه‌هایی که در دوره‌های بعد به تقلید از شاهنامه سروده شده‌اند، پرداخته‌اند. این پژوهش نیز که با بررسی دقیقِ مبتنی بر مطالعات سبک‌شناسانه صورت گرفته، بر آن است تا شاخصه‌های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب‌نامه را به عنوان یکی از منظومه‌های حماسی ایران، نشان دهد. بررسی دقیق و جز به جز تمام ابیات این منظومه، که بر پایه‌ی قصه‌های راویان و آنچه که بر زبان میراث‌داران فرهنگ ایران زمین جاری بود، نشان داد که این اثر- که سراینده آن نامعلوم است- در میان منظومه‌های که به تقلید از حماسۀ استاد توس سروده شده، تا حدودی موفق بوده است. مضامین غنایی و عاشقانه، رجز خوانی، نفوذ اندیشه‌های دینی و مذهبی، دعا و مناجات، جاری شدن خطبۀ عقد توسط موبدان، مردسالاری و ذکر برخی از نکات اخلاقی از مهم‌ترین مضامین محتوایی و محور اندیشگانی این منظومه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Linguistic and ideological characteristics of Banoo-Goshasb-Name

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Salehi Mazandarani 1
  • Somayyeh Sharoon 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz.ahvaz,Iran
2 PhD student of Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahwaz.ahvaz,Iran
چکیده [English]

Banoo-Goshasb-Name is an epic poem whose subject matter is the life and prowess
of Banoo-Goshasb, the daughter of Rostam, and is the only Iranian national epic that
its hero is a heroine lady. In scientific research, the determination of the true value of
a work depends to a large extent on stylistics studies; therefore, the style of the epic
poems has always been of interest to Persian literature scholars and in many
researches they have been dealing with the epic and especially the epics that have
been written in imitation of Shahnameh in subsequent periods. This research, which
has been conducted with a thorough study based on stylistic studies, aims to show the
linguistic and ideological characteristics of Banoo-Goshasb-Name as one of the epic
poems of Iran. An accurate and detailed examination of all verses of this poem, based
on the narrators' stories and what was said on the language of the legacies of the
Persian culture of Iran, showed that this work, whose author is unknown, was among
poems that has been somewhat successful in imitation of Ferdowsi. The themes of
romance and grandeur, indulgence, the influence of religious thoughts and prayers,
the passing of the code of marriage by the priests, patriarchy, and the mention of some
ethical points are among the most important contents and ideologies of this poem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composing epic poems
  • Stylistics
  • Banoo-Goshasb-Name
  • linguistic and ideological characteristics