مروری بر روشهای اندازه‌گیری فهم متقابل بین گویش‌های کردی جنوبی و میانی در دو پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استاد دانشگاه تهران ، تهران،ایران

3 استادیارگروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 دانشیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

فهم متقابل به معنای آن است که شنونده­ای از یک گونۀ زبانی، گفتار گوینده­ای از گونۀ زبانی دیگری را بدون آموزش، بدون برخورد زبانی و بدون قصدی آگاهانه درک کند. این میزان درک در اغلب موارد کامل نیست و یا از نوع متقارن/ دوسویه نیست. زبان­هایی که انتظار می­ر­ود در چارچوب چندزبانگی پذیرا دارای فهم­پذیری ذاتی باشند زبان­های مرتبط نزدیک هستند؛ به این معنی که گویشوران متعلق به دو گونۀ زبانی از این نوع برای ارتباط با یکدیگر هر کدام از گونۀ زبانی خود استفاده کنند نه از زبانی میانجی. مقاله حاضر مروری است بر روش­های به کار رفته در پژوهش میرمکری و همکاران (1398) و میرمکری (1399) که حول محول معیار فهم­پذیری متقابل به انجام رسیده­اند. مرور روش­ها در پژوهش­های مذکور نشان می­دهد آن­ها به لحاظ روش­شناختی، از اصولی پیروی نموده­اند که در تطابق با استانداردهای رعایت شده در این حیطه هستند. علاوه بر آن، پژوهش میرمکری (1399) مدلی را جهت دقیق­تر شدن بررسی­ها در تکلیف ترجمۀ جمله جهت بررسی فهم­پذیری گونه­هایی که به لحاظ نحوی تفاوت کمتری دارند، ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on the methods of measuring Mutual Intelligibility between Languages and dialects used in two survey

نویسندگان [English]

  • Manijeh Mirmokri 1
  • Gholamhossein Karimidoostan 2
  • Vahid Gholami 3
  • Yadegar Karimi 4
1 PhD Candidate of General Linguistics, Department of English Language and Linguistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Professor, Department of Linguistics, Tehran University, Tehran. Iran
3 Assistant Professor of English Language and Literature, Azad University, Sanandaj Branch, Humanity Faculty, Linguistics Group Sanandaj Iran
4 Associate Professor, Department of English Literature and Linguistics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Mutual intelligibility means that a listener of a language variety understands the speech of a speaker of another language variety without training, linguistic encounter and a conscious intention. This level of understanding is often not symmetrical / reciprocal. Languages ​​that are expected to have inherent intelligibility in a receptive multilingual framework, are closely related languages; This means that speakers of two languages ​​use their own languages to communicate not a lingua franca. The present article is a review of the methods used in the research of Mirmokri et al. (1398) and Mirmokri (1399) that have been done around the criterion of mutual intelligibility. A review of the methods in the mentioned researches shows that they have methodologically followed the principles that are in line with the standards observed in this field. In addition, Mirmokri (1399) research has provided a model for more accurate studies in the task of sentence translation task to examine the comprehensibility of varieties that are less syntactically different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual intelligibility
  • Measuring methods
  • function tests
  • opinion test
  • receptive multilingualism