دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، مهر 1399، صفحه 1-129 
آیینۀعشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی

صفحه 4-21

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدّین کزّازی


نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

صفحه 95-112

زینب رحمانیان؛ لیلا عدل پرور


مروری بر روشهای اندازه‌گیری فهم متقابل بین گویش‌های کردی جنوبی و میانی در دو پژوهش

صفحه 117-136

منیژه میرمکری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ یادگار کریمی