فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

چکیده

سوررئالیسم با تمام شبهه­ها و سردرگمی­های خود چنان آتشی بر جان ادبیات انداخته که همچون سیلی ویرانگر خاوران را به­سان باختران درنوردیده و شوری به همه عالم زده است. سهراب سپهری، شاعر، نقاش و طبیعت‌گرای ایرانی، طی سفرهایی که به شرق و غرب عالم  داشت و نیز آشنایی او با عرفان شرقی و مکتب‌های ادبیات غرب باعث شد که در شعر او الهامات سوررئالیستی جلوه­گری کند. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی مکتب سوررئالیسم به بررسی ویژگی­های آن در شعر «صدای پای آب» سپهری بپردازد. با توجه به شواهد موجود در این شعر مشهور، این نتیجه حاصل شد که سپهری در سبک شعری خود در «صدای پای آب» بسیاری از اصول و مبانی سوررئالیستی را درنوردیده و پا به عرصه فراواقعیت­هایی نهاده که حتی خود غربی­ها هم به آن دست نیازیده­اند. هدف از این پژوهش، بررسی نحوه ترسیم جهان واقعی با زبانی فراواقعی و رسیدن به حقیقت برتر از طریق امور ذهنی و روحی، با بهره­گیری از مکتب سوررئالیسم در شعر مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Western Surrealism resonates in the Water footsteps of Sepahri

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Aqaei 1
  • Fazel Abaszadeh 2
  • Susan Ghaibzadeh 3

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Mohaghegh Ardabili

2 Department of Persian Language and Literature, Pars Abad Moghan Branch, Islamic Azad University, Pars Abad Moghan, Iran

3 M.Sc. in Arabic Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

Surrealism, with all its misgivings and confusion, has thrown so much fire into the lives of literature that it has swept across the East like a devastating slave and has swept all over the world. Sohrab Sepehri, an Iranian poet and painter and naturalist, made his surrealistic inspirations in his poetry during his travels to the East and West, as well as his acquaintance with Eastern mysticism and Western literature schools. This article seeks to introduce the school of surrealism to examine its features in Sepehri's poem "The Water footsteps." According to the evidence in this famous poem, it was concluded that Sepehri, in his poetic style in "The Water footsteps" had surpassed many of the surrealistic principles and grounded in the realities that even the Westerners themselves They need a hand. The purpose of this study is to depict the real world in a supernatural language and to reach the supreme truth through mental and spiritual affairs, by using the school of surrealism in this poet's work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • School of Surrealism
  • Water footsteps
  • Poetry
  • Oriental Sufism