نقد و بررسی کتاب سی قصیده ناصرخسرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

دیوان ناصرخسرو یکی از آثارکلاسیک ادبیات فارسی است که  آشنایی با آن برای علاقمندان و دانشجویان ادبیات فارسی ضروری است؛ از این رو بخشی از این دیوان با عنوان سی‌قصیده ناصرخسرو در ردیف متون درسی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی گنجانده شده‌است ؛ به همین منظور چندین کتاب با عناوین مختلف منتشر شده‌است.یکی از این آثار کتابی است با عنوان سی‌قصیده ناصرخسرو که توسط آقای علی اصغر حلبی تهیه شده و انتشارات دانشگاه پیام‌نور آن را منتشر کرده‌است. نویسنده در این اثر کوشیده‌است با توضیحات خود خلأ استاد را برای دانشجویان کم‌رنگ کند که البته تا حدودی موفق بوده‌است اما هنوز نیاز به بررسی و ویرایش دارد.از آنجا که این کتاب به عنوان منبع اجباری بخش قابل توجهی از دانشجویان انتخاب شده‌است، نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن ضروری است .در کنار فواید و شایستگی های این کتاب، لغزش هایی چند از جمله اشکالات معنایی و نگارشی ، ضبط نادرست ادبیات ، اشکالات تایپی و... به آن راه یافته است. در این مقاله میکوشیم به برخی از مهمترین اشکالات موجود در کتاب اشاره کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical review of Thirty-Qasida of Nasir Khusraw

نویسنده [English]

  • Arash Amraei
Assistant Professor of Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

It is essential for students and fans of Persian literature to read and know Persian classical literature and Nasir Khusraw’s Diwan one of them. Thirty-Qasida of Nasir Khusraw, therefore, as a fabulous piece of the Diwan is part of a textbook that students of Persian language and literature should study; so there are several books about this topic. One of these books is “Thirty-Qasida of Nasir Khusraw” gathered and written by Ali Asghar Halabi, published by Payame Noor University. Author of this book tried to prepare a textbook that helps students to figure out the lyrics on themselves through many explanations included within the book. Even if it is somehow helpful but surely needs reviews and editions. Since this book is an obligatory resource for many students in Payame Noor University, it is reviewed in this essay and bugs and slips of the textbook including semantic, punctuation, and typographical bugs and incorrect record lines (couplets) are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasir Khusraw
  • review
  • thirty-Qasida
قرآن مجید
امرایی ، آرش (1394) «نقدی بر شرح دیوان ناصرخسرو» ، متن‌شناسی ادب فارسی ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، سال پنجاه یکم،دوره جدید،سال هفتم شماره چهارم.
امرایی ، آرش (1394)  ساغری از دریا ، تهران ، ارشدسپاهان .
حلبی ، علی اصغر (1391)  سی‌قصیده ناصرخسرو ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
دزفولیان ، کاظم (1387)  در لفظ دری ، تهران ، انتشارات طلایه .
دهخدا ، علی اکبر (1377)  لغت‌نامه ، تهران ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
طاهری مبارکه ، غلام‌محمد (1392)  برگزیده قصاید ناصرخسرو ، تهران ، انتشارات سمت .
غلامرضایی ، محمد (1384)  سی‌قصیده ناصرخسرو ، تهران ، انتشارات جامی .
محقق ، مهدی (1374) تحلیل اشعار ناصر خسرو، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران.
محقق ، مهدی (1392) شرح سی‌قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی ، تهران ، انتشارات توس .
محمدی ، محمدحسین و برزگر خالقی ، محمدرضا (1391)  شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسروقبادیانی ، تهران ، انتشارات زوّار .
نیکوبخت ، ناصر (1385) «نقد و بررسی کتاب شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی » ، نامه علوم اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، شماره 14 .