فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ
نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش")

دکتر ابوالفضل غنی زاده

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 4-20

چکیده
  استعاره؛ نگاشت قلمروهای متناظر (مبدأ و مقصد) در نظام مفهومی است. استعاره گر با استفاده از اعتبار اولیه، ثانویه و نهایی همچنین قدرت اقناعی، از طریق ارتقای اطمینان دانشی در نظام شناختی استعاره گیر، با استفاده ...  بیشتر
«بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث»
«بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث»

مهین زنده دل؛ سید محمود رضا غیبی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 21-47

چکیده
  یکی از راه‌های تشخیص سبک و تمایز آن‌ها، بررسی ویژگی‌های زبانی و معنایی و ادبی و فکری ِ یک اثر است. اخوان ثالث یکی از تابناک‌ترین چهره‌های شعر معاصر، با توشه‌ای پربار از ادبیات کلاسیک به شعر نیمایی ...  بیشتر
بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری
بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری

سهیلا ابراهیم زاده؛ راضیه آقازاده

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 48-69

چکیده
  شاعران نوجو و مبتکر،همواره هنر خویش را به نوجویی پیوند زده اند؛ چرا که بر این امر واقف بوده‌اند که هنر با ابتکار و نوجویی گره خورده است و تقلید و تکرار، مرگ هنر است. نوآوری عامل آشنایی‌زدایی و غرابت و ...  بیشتر
کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ
کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ

اصغر شهبازی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 70-90

چکیده
  صفات شاعرانه (epithets) صفاتی هستند که بر خلاف صفات دستوری و منطقی، کارکردهای هنری و شاعرانه دارند و با ارائة جزئیاتی هنری و زیبایی‌شناسانه از موصوف، موجب تشخّص و برجستگی در زبان شعر می‌شوند. از آنجا که حافظ ...  بیشتر
موسیقی کناری در رباعیات شیخ بهائی
موسیقی کناری در رباعیات شیخ بهائی

لیلا عدل پرور؛ زینب رحمانیان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 91-108

چکیده
  موسیقی از ارکان مهم شعر است که باعث دلنشینی کلام می‌شود. موسیقی در شعر، جنبه‌های متفاوتی مانند موسیقی درونی، بیرونی وکناری دارد. یکی از عوامل زیبایی در شعر به ویژه قالب‌های کلاسیک استفاده بجا از موسیقی ...  بیشتر
نقد و بررسی کتاب سی قصیده ناصرخسرو
نقد و بررسی کتاب سی قصیده ناصرخسرو

آرش امرایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 109-132

چکیده
  دیوان ناصرخسرو یکی از آثارکلاسیک ادبیات فارسی است که  آشنایی با آن برای علاقمندان و دانشجویان ادبیات فارسی ضروری است؛ از این رو بخشی از این دیوان با عنوان سی‌قصیده ناصرخسرو در ردیف متون درسی دانشجویان ...  بیشتر
بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی‌کس: رویکردی شناختی
بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی‌کس: رویکردی شناختی

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده

دوره 3، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 133-151

چکیده
  در این جستار نگارنده قصد دارد براساس رویکرد شناختی انواع مجازهای مفهومی را در زبان کُردی بررسی نماید. داده­های پژوهشِ حاضر، اشعار موجود در کتاب اینک دختری سرزمین من است (2011)، سرودة شیرکو بی­کس شاعر ...  بیشتر