فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، آذربایجان غربی ، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ، آذربایجان غربی ، ارومیه ، ایران

چکیده

 عبدالرحمان جامی از شاعران پرکار قرن نهم هجری است که پیرو شاعران پیشین، در ادب تعلیمی، عرفانی و غنایی شعر سروده است. در این مقاله، مثنوی سلسله­الذهب وی به لحاظ دارا بودن مباحث تعلیمی و آموزه­های اخلاقی بررسی شده است. سؤالات اصلی پژوهش این است که بینش تعلیمی جامی چگونه است، کدام قشر جامعه را بیشتر تعلیم داده است و از چه روشی برای تعلیم استفاده کرده است. بررسی کتاب نشان می­دهد: جامی در دو چهره عارف موعظه­گر  و جامعه­شناس در اجتماع ظاهر شده و سعی دارد با انتقاد از نا به­سامانی­های اجتماعی، دینی و عرفانی جامعه­اش، تعالیم و آموزه­های اخلاقی را به مخاطب منتقل کند. صوفیان و پادشاهان مهم­ترین قشری هستند که جامی از آنها انتقاد می‌کند؛ وی معتقد است صوفیان ظاهرپرست ریاکار با ظاهرپرستی در دین، اخلاق انسانی را تباه می­کنند. پادشاهان نیز با ظلم و بی­عدالتی. هر دو قشر را به رعایت اصول و مبادی اخلاق توصیه می­کند. مهم­ترین آموزه­های تعلیمی شاعر عبارت از توصیه به خداپرستی، انجام فرایض دینی، رعایت ادب و علم آموزی، دوری از بخل و خساست، رعایت عدالت، مهربانی و احسان، نکوهش عیب­جویی، ذمّ پرخوری و پرخوابی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of Ethical Teachings and Educational instructions in the Mathnawi ofAl-Silsilah al-Dhahabof Jami

نویسندگان [English]

  • Barat Mohammadi 1
  • Maryam Hadad Neshan 2

1 Assistant Professor of Persian Language and Literaure, Urmia branch of Islamic Azad University,Urmia, Iran.

2 PhD student of Persian Language and Literature, Urmia branch of Islamic Azad University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Abdul-Rahman Jami was one of the most influential poets of the 9th century who had worksin poetry and mysticism, following previous poets. In this paper, Mathnawi of Al-Silsilah al-Dhahabhas been studied in terms of teaching topics and moral instructions. The main questions of the research are how was the Jim's educational insight, which level of the community he taughtmore and which methodswere used by him to teach.The review of the book shows that Jami appearedboth asa preacher and sociologist in the community and tried to transfer moral teachings and instructions to the audience through criticizing the social, religious, and mystical aspects of his society. The Sufis and the Kings were the most important corps that have been criticized.He believed that the hypocritical Sufisin appearance ruin human morality through hypocritical religion. The kings also recommend the two corners follow the principles of ethics through oppressed and impolite. The most important inscriptions of the poet include advising on theology, religious practices, adherence to teaching and inscription, avoiding piety and mischief, observance of justice, kindness and goodness, condemning defamation, suppressing and oversleeping

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jami
  • Al-Silsilah al-Dhahab
  • Educational Literature
  • Sufi
  • King