فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
نمود جانوران در شعر فروغ فرخزاد
نمود جانوران در شعر فروغ فرخزاد

یوسف کرمی چمه

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 5-24

چکیده
  جانوران در ادب فارسی همواره نقش پر رنگی داشته‌اند و شاعران و نویسندگان در زمان‌های گوناگون و بر حسب مقتضیات روزگار به جانوران اشاره کرده‌اند. فروغ فرخزاد از جانوران همچون بسیاری پدیده‌های دیگر بهره ...  بیشتر
وجه امری در غزلیات حافظ
وجه امری در غزلیات حافظ

محمد حسن ارجمندی فر؛ خدابخش اسدالهی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 26-47

چکیده
  حافظ همانطور که از نظر جنبه‌های بلاغی از سرآمدان ادبیات منظوم فارسی است، از نظر جنبه‌‌های دستوری نیز باید واجد شرایط استادی باشد، از این روی بررسی جنبه‌های دستوری در دیوان او می‌تواند مرجع اطمینان‌بخشی ...  بیشتر
بررسی شاخص‌های صوری و محتوایی ادبیات غنایی در غزلی از حسین منزوی
بررسی شاخص‌های صوری و محتوایی ادبیات غنایی در غزلی از حسین منزوی

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 48-61

چکیده
  ادبیات تعلیمی، یکی از مهم‌ترین انواع ادبی در ادبیات ملل مختلف و به ویژه ایران است. استاد مسلط تعلیم و تربیت در ادبیات فارسی، سعدی است که ارزش آثار او بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ از این‌رو، این پژوهش بر آن ...  بیشتر
مقایسه چند نمونه از شطحیات در غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالی
مقایسه چند نمونه از شطحیات در غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالی

مسعود اسکندری؛ زهرا پاشنا

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 62-85

چکیده
  شطح، به عنوان زبان ویژه‌ی برخی از عرفا، همواره محل توجّه محقّقان حوزه‌ی عرفان و تصوف بوده است. درباره‌ی ویژگی و چند و چون شطح مباحث بسیاری طرح، و از دیدگاه زبانشناسی، روانشناسی، فلسفی، ذوقی- هنری و... ...  بیشتر
نگاهی به بازتاب باورداشت‌های عامیانه در سفرنامه ناصرخسرو
نگاهی به بازتاب باورداشت‌های عامیانه در سفرنامه ناصرخسرو

شهناز ولی‌پور هفشجانی؛ امیرحسین سعیدی پور

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 86-110

چکیده
  اعتقادات و دانش عوام به مثابه پدیده‌ای آمیخته با اجتماع و رکنی گسستناپذیر از زندگی جمعی در تاریخ پرفراز و فرود بشریت، سهم قابل توجهی از فرهنگ هر ملت را به خود اختصاص دادهاست. در این میان باورداشت‌های ...  بیشتر
بررسی نمای هفتگانه‌ی عشق در رمان رئالیستی «شوهر آهوخانم» برپایه نظریه «مثلث عشق» اشتنبرگ
بررسی نمای هفتگانه‌ی عشق در رمان رئالیستی «شوهر آهوخانم» برپایه نظریه «مثلث عشق» اشتنبرگ

ندا مراد

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 111-123

چکیده
  رابرت اشتنبرگ روانشناس آمریکایی در سال 1987 نظریه مثلث عشق را مطرح کرد. او در این نظریه معتقد است اگر در رابطه‌ای سالم سه مؤلفه‌ی صمیمیت، عق و تعهد به طور مساوی جمع شود عشق متعالی و پایدار شکل می‌گیرد؛ ...  بیشتر