فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی
بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی

هوشنگ محمدی‌افشار؛ مبین صالحی نیا

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 4-20

چکیده
  چکیده سخنوران برجستة ادب فارسی هرکدام در برخی از انواع ادبی دستی توانا داشته‌اند. به گونه‌ای که آن نوع ادبی را به شاخص و معیاری برای آثار ادبی دیگر تبدیل کرده‌اند و آثارشان به عنوان مادر متن مورد توّجه ...  بیشتر
بررسی سبک‌شناسی و جامعه‌شناختی«چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن
بررسی سبک‌شناسی و جامعه‌شناختی«چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 22-39

چکیده
  جامعه‌شناسی ادبیات شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه ...  بیشتر
نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ
نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ

اصغر شهبازی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 40-63

چکیده
  نقد یا قرائت تاریخی آثار ادبی به معنای تحلیل آثار ادبی با توجه به حوادث یا امور تاریخی است. در این نوع نقد، محقق به بحث دربارة زندگی شاعران یا نویسندگان و معاصران آنها و روابط ایشان با هم‌ می‌پردازد و ...  بیشتر
ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد
ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد

دکتر محمدامیر مشهدی؛ حسنیه نخعی؛ لیلا عبادی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 64-80

چکیده
  ردیف یکی از عواملِ تأثیر گذار در زیبایی آفرینی، و از ارکانِ تشکیل دهندة موسیقیِ کناریِ شعر است که در شعرِ فارسی از جایگاهِ برجسته ای برخوردار است و شاعران پارسی سرا از دیرباز به کاربردِ ردیف، اهتمام داشته ...  بیشتر
بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی
بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی

پریسا داوری؛ سعید محمدی کیش

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 81-106

چکیده
  یکی از موضوعات قابل بررسی در شاهنامه و آثار حماسی ملی دیگر اخلاق است. بهمن‌نامة حکیم ایرانشاه ابن ابی الخیر یکی از معروفترین آثار حماسی بعد از شاهنامه، روایت پادشاهی بهمن و کین‌خواهی او از خاندان رستم ...  بیشتر
بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار
بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار

سید علی اصغر طباطبایی نیا

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 107-126

چکیده
  تناسب و هماهنگی بین شاکله های شعری و گره خوردگی آن با محتوا و استفادۀ حداکثری از ظرفیّت ها و ظرافت های ادبی درگسترۀ وسیعی می تواند تصاویر احساسات را از «این نه آنی» به «این همانی» ارتقا دهد. ...  بیشتر
انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان
انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان

ندا نبی زاده اردبیلی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 127-140

چکیده
  یکی از عناصر اصلی هر روایتی عنصر زمان است به‌گونه‌ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن می‌دانند. ژرار ژنت بزرگترین نظریه‌پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی می‌کند. بسامد ...  بیشتر
نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری
نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری

دکتر ابوالفضل غنی زاده

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1398، صفحه 141-154

چکیده
  مأموریت ساختارگرایی در حوزۀ ادبیات، تجزیه‌وتحلیل نوشته، تفکیک آثار و انواع ادبی، بررسی مؤلفه‌های بیرونی تأثیرگذار در ظهور یک ژانر هنری است. طرفداران این مکتب قواعدی برای تشریع آثار نویسندگان معرفی ...  بیشتر