دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، اسفند 1402، صفحه 1-135 
نقد و بررسی کتاب خاطرات شفاهی«از کوه‌ها بپرسید» از دریچۀ اصالت متن و گویاسازی

صفحه 93-107

10.22034/caat.2024.191888

محمدرضا شاد منامن؛ محمد پرحلم بجارپسی؛ علی محمد موذنی؛ جهاندوست سبزعلی‌پور