فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی جلوه‌های عنصر زمان در مقامات حریری بر اساس ساختارهای نظریّة گفتمان روایی ژرار ژنت
بررسی جلوه‌های عنصر زمان در مقامات حریری بر اساس ساختارهای نظریّة گفتمان روایی ژرار ژنت

غلامرضا کریمی فرد؛ فاطمه تختی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 4-28

چکیده
  زمان تنها عنصر تأثیرگذار در منطق روایت نیست؛ امّا در روایت‌گری نقشی اساسی دارد. زمان در روایت‌شناسی بر اساس فرایندهای نظم و ترتیب، تداوم روایت و تکرار یا بسامد بررسی می‌شود و ژرار ژنت از بزرگترین نظریّه‌پردازان ...  بیشتر
بررسی شاخص های شعر‌کودک ونوجوان در حوزة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
بررسی شاخص های شعر‌کودک ونوجوان در حوزة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

طیبه مرتضوی یوسف آبادی؛ رامین محرمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 29-48

چکیده
  پژوهش پیش‌رو به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر‌کودک‌ونوجوان در حوزة انقلاب‌اسلامی، دفاع‌مقدس پرداخته است. عناصر اصلی شعر کودک، موضوع، ...  بیشتر
بررسی اقوال و احوال بایزید بسطامی و جنید بغدادی بر طبق نظریه روان‌شناسی مثبت
بررسی اقوال و احوال بایزید بسطامی و جنید بغدادی بر طبق نظریه روان‌شناسی مثبت

زهراسادات حسینی؛ عسگر صلاحی؛ مسروره مختاری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 49-68

چکیده
  چکیدهامروزه با گسترش مطالعات بینارشته‌ای مرزهای سنتی رشته‌های مختلف دانشگاهی تغییر کرده و بسیاری از آثارگذشتگان با استفاده از نظریات جدید بازکاوی و مورد مطالعۀ مجدد قرار گرفته‌است. روان‌شناسی مثبت ...  بیشتر
رمانتیسم در عناوین آثار محمد ابراهیم باستانی پاریزی
رمانتیسم در عناوین آثار محمد ابراهیم باستانی پاریزی

مهدی اخروی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 69-96

چکیده
  یکی از نویسندگان با ذوق و پراثر روزگار ما دکتر محمد ابراهیم پاریزی بود. او علاوه بر اطلاعات عمیق تاریخی و قلم روان و پر رنگ و نگاری که برای نوشتن داشت، در انتخاب عنوان برای کتاب‌ها و مقالاتش نیز خلاقیت ...  بیشتر
بررسی سی غزلِ بیدل دهلوی از منظر علم معانی( اطناب)
بررسی سی غزلِ بیدل دهلوی از منظر علم معانی( اطناب)

نصرت اله خاکیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 97-115

چکیده
  علم معانی چگونگی تناسب سخن، با مقتضای حال و مقام گوینده، مخاطب، مکان، موضوع و نوع ادبی را بررسی و ارزیابی می‌کند. این دانش، از معانی ثانویۀ جمله ها بحث و یک زبان را به همان زبان ترجمه می کند؛ یعنی معنی ...  بیشتر
مقایسۀ ساختاری و محتوایی مقدمۀ داستان بیژن و منیژه با مقدمۀ رستم و اسفندیار در شاهنامه
مقایسۀ ساختاری و محتوایی مقدمۀ داستان بیژن و منیژه با مقدمۀ رستم و اسفندیار در شاهنامه

مسعود معظمی گودرزی؛ محمد فولادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 116-137

چکیده
  در این مقاله به بررسی تفاوت‌ها و اشتراکات ساختاری و محتوایی مقدمه‌های دو داستان بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی پرداخته می‌شود. هدف از این مقاله پی بردن به این نکته است که با وجود تمایزِ ...  بیشتر