دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1402 
متناقض نمایی ( پارادوکس) در اشعار مهدی اخوان ثالث

صفحه 30-50

نرگس پاکزاد؛ مریم کمالی؛ خدابخش اسداللهی


واکاوی مؤلفه‌های بیداری اسلامی در شعر سعید معتوق

صفحه 51-72

مهوش حیاتی؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد؛ علی خضری


بررسی روش دستور آموزشی در کتاب‌های دستور زبان فارسی

صفحه 111-131

نوشاد رضائی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص؛ بهزاد رهبر